Osobnost

Ilona Rudelová *1963
Typ osobnosti: významná

Místo působení

Nový Jičín, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 741 01, Česko

Publikováno o ní v časopisech

pam pam 2-18, s.4.

Publikováno o ní v monografiích, almanaších a Národním fondu

CVEKLOVÁ, Bohumíra a ŽDÍMALOVÁ, Dana. 20 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 1968-2003. 1. vyd. Praha: NIPOS-Artama, 2005. 117 s. Pohyb; sv. 4. ISBN 80-7068-195-0.; str. 99-100.

https://www.ditevtanci.cz/osobnosti/autor-ukazky/?id=22

Medailon

22. 6. 1963, Vsetín

Školní léta prožívala ve Valašském Meziříčí, kde navštěvovala taneční obor LŠU (lidová škola umění, dnes ZUŠ – základní umělecká škola) pod vedením Jitky Valachové.

V letech 1983–1986 absolvovala pětisemestrální kurz taneční pedagogiky na katedře tance Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (HAMU) a v letech 1993–1998 studium taneční pedagogiky na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU).

V roce 1983 se stala vedoucí tanečního oboru LŠU v Novém Jičíně. V současnosti je zástupkyní ředitele této školy a vedoucí taneční sekce Ústřední umělecké rady ZUŠ.

Je autorkou mnoha úspěšných choreografií a dívčích tanečních kompozic.

Zdroj:Publikace 20 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 19682003, str. 99.