Osobnost

Naďa Gregorová *1958
Typ osobnosti: významná

Místo působení

Pardubice, okres Pardubice, Pardubický kraj, Severovýchod, Česko

Publikováno o ní v časopisech

pam pam 3-08, s.4.; pam pam 3-14, s.50-51.; pam pam 2-18, s.6.; pam pam 3-20, s.20-25.

Publikováno o ní v monografiích, almanaších a Národním fondu

CVEKLOVÁ, Bohumíra a LÖSSL, Jiří. Kutná Hora 2009-2018: 10 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance. První vydání. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS-ARTAMA, 2019. 295 stran. Pohyb; 16. svazek. ISBN 978-80-7068-336-1.; str. 246-247.

https://www.ditevtanci.cz/osobnosti/autor-ukazky/?id=41

Medailon

25. 7. 1958 Bruntál

Od dětství se věnovala tanci, mimo jiné i na LŠU (lidová škola umění, dnes ZUŠ – základní umělecká škola) v Pardubicích-Polabinách u Evy Malátové. Po maturitě v roce 1977 byla přijata na Hudební a taneční fakultu Akademie múzických umění v Praze (HAMU), kde vystudovala obor taneční pedagogika, souběžně absolvovala zahraniční seminář na Palucca Schule v Drážďanech a další odborné semináře a kurzy.

V roce 1981 nastoupila jako pedagožka na LŠU v Pardubicích-Polabinách a během této své činnosti absolvovala dvouleté distanční studium na Konzervatoř Duncan centre i v Praze. Na ZUŠ v Pardubicích-Polabinách učí dosud, v roce 2009 byla jmenována její ředitelkou. V průběhu 34 let svého působení vybudovala jeden z nejlepších tanečních oborů v ČR zaměřený na osobité pojetí moderního tance, v rámci oboru rozvinula studium pro dospělé, založila taneční soubor BT studio a vytvořila na 80 choreografií a tanečních kompozic.

Naďa Gregorová není jen vynikající taneční pedagožkou a úspěšnou choreografkou, ale také výbornou organizátorkou. V letech 2003, 2006, 2009 a 2015 organizovala se ZUŠ v Pardubicích-Polabinách ve Východočeském divadle z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR celostátní kola soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ. Prostory školy poskytuje také pro setkání pedagogů tance, konference a jednání.

Zdroj: Publikace 10 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 2009–2018