Osobnost

Jaroslava Špačková *1956
Typ osobnosti: významná

Místo působení

Vsetín, okres Vsetín, Zlínský kraj, Střední Morava, Česko

Publikováno o ní v časopisech

pam pam 2-16, s.8.; pam pam 2-21, s.5.

Publikováno o ní v monografiích, almanaších a Národním fondu

CVEKLOVÁ, Bohumíra a LÖSSL, Jiří. 5 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance: Kutná Hora 2004-2008. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2008. 110 s. Pohyb; sv. 8. ISBN 978-80-7068-225-8.; str. 96-97.

https://www.ditevtanci.cz/osobnosti/autor-ukazky/?id=56

Medailon

11. 7. 1956, Praha

Se svou matkou, taneční teoretičkou Drahomírou Vejmelkovou, od dětství navštěvovala taneční představení a z těchto zážitků pak čerpala celý život. V roce 1968 se stala členkou taneční složky uměleckého souboru ÚDDM (ústředního domu dětí a mládeže) pod vedením Aleny Sekotové a Liběny Hrkalové. V roce 1972 byla přijata jako tanečnice do Československého státního souboru písní a tanců. Pod vedením Libuše Hynkové a Zdeny Látalové se zdokonalovala v tanečních technikách, kromě toho navštěvovala taneční hodiny Franka Towena, tančila i v souboru Chorea Bohemica pod vedením Aleny Skálové a vedla pohybovou přípravu moderních gymnastek.

V roce 1975 musela ze zdravotních důvodů dráhu tanečnice opustit a věnovala se pedagogické činnosti. V roce 1977 se z rodinných důvodů přestěhovala do Vsetína, kde tančila ve folklorním souboru VSACAN a v roce 1983 nastoupila jako učitelka, později jako vedoucí tanečního oboru místní LŠU (lidová škola umění, dnes ZUŠ – základní umělecká škola). V letech 1987–1995 si doplnila všeobecné vzdělání v externím studiu na gymnáziu ve Vsetíně a odborné vzdělání v doplňkovém studiu pro pedagogy tance na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU).

Je autorkou mnoha osobitých a úspěšných choreografií, tanečních kompozic a celovečerních tanečních pořadů.

Zdroj: Publikace 5 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 20042008, str. 96.