Osobnost

Irena André *1966
Typ osobnosti: významná

Místo působení

Planá, okres Tachov, Plzeňský kraj, Jihozápad, 348 15, Česko

Publikováno o ní v časopisech

pam pam 3-16, s.3.; pam pam 1-17, s.12-17.; pam pam 3-21, s.6.

Publikováno o ní v monografiích, almanaších a Národním fondu

CVEKLOVÁ, Bohumíra a LÖSSL, Jiří. 5 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance: Kutná Hora 2004-2008. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2008. 110 s. Pohyb; sv. 8. ISBN 978-80-7068-225-8.; str. 69-70.

https://www.ditevtanci.cz/osobnosti/autor-ukazky/?id=58

Medailon

21. 11. 1966, Planá u Mariánských Lázní

Jako dítě navštěvovala taneční obor LŠU (lidová škola umění, dnes ZUŠ – základní umělecká škola) v Tachově pod vedením Jeny Janovské, krátce pobyla v Plzni na střední elektrotechnické škole, poté v Praze, kde tančila ve Vysokoškolském uměleckém souboru UK.

V roce 1987 se vrátila zpět do Tachova a po své učitelce Jeně Janovské převzala v roce 1992 vedení tanečního oboru ZUŠ. Absolvovala rozšiřující studium pro pedagogy tance na Konzervatoři Duncan centre v Praze pod vedením Evy Blažíčkové a účastnila se řady odborných seminářů a kurzů.

Je autorkou mnoha desítek úspěšných choreografií.

Zdroj: Publikace 5 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 20042008, str. 69.