Osobnost

Eva Ornstová *1971
Typ osobnosti: významná

Místo působení

Hlavní město Praha, Praha, Česko

Publikováno o ní v časopisech

pam pam 1-20, s.12-13.

Publikováno o ní v monografiích, almanaších a Národním fondu

CVEKLOVÁ, Bohumíra a LÖSSL, Jiří. 5 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance: Kutná Hora 2004-2008. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2008. 110 s. Pohyb; sv. 8. ISBN 978-80-7068-225-8.; str. 102-103.

https://www.ditevtanci.cz/osobnosti/autor-ukazky/?id=71

Medailon

24. 11. 1971, Praha

V dětství navštěvovala kurzy hudební pohybové výchovy pod vedením Libuše Kurkové, později kurzy taneční výchovy pod vedením Marie Korčákové a poté byla členkou taneční složky uměleckého souboru ÚDDM (ústřední dům pionýrů a mládeže) pod vedením Evy Zetové a Ivana a Věry Muchkových. Navštěvovala i hodiny klasického tance Miluše Chmelové a paní Dolečkové. V roce 1986 byla přijata na pražskou HTŠ (hudební a taneční škola), do specializované třídy lidového tance v Praze. Po absolvování HTŠ nastoupila jako tanečnice do Československého státního souboru písní a tanců a současně přijala místo pedagožky tanečního oboru v ZUŠ (základní umělecká škola) Křtinská v Praze 4, kde učí dodnes. V roce 1994 odešla z ČSSPT a od roku 1994 byla členkou Tanečního divadla BUFO. Jako tanečnice a choreografka působila a působí v řadě divadel v Praze i mimo Prahu. V letech 1996–1999 absolvovala studium pedagogiky tance na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU) a působí jako pedagožka lidového tance na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy.

V oblasti dětského tance je autorkou mnoha osobitých a úspěšných choreografií a tanečních kompozic.

Zdroj: Publikace 5 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 2004–2008, str. 102.