O projektu

Scénický tanec je ryze české hnutí. Nemá ve světě obdobu. Zejména jeho dětská část je ojedinělá a unikátní. Svou koncepcí, svou tradicí, počtem lidí, kteří se jí věnují. Měli bychom ji tedy chránit, pečovat o ni jako o rodinné stříbro.

Proto jsme se rozhodli vytvořit databázi ukázek, které jsou v nějakém ohledu jedinečné, aby byl tento klenot zachován. Tyto ukázky nemapují celé období tvorby v oblasti dětského scénického tance, jsou tedy jen jakousi sondou do celkového vývoje tohoto hnutí.

Jednou z největších deviz dětského scénického tance je rozmanitost, se kterou lze k tomuto způsobu tvorby přistupovat. Výsledkem je sice jevištní kompozice, za ní se ale vždy skrývá dlouhodobá pečlivá pedagogická práce. Ukázku je proto potřeba posuzovat v obou rovinách – jak choreografické, tak pedagogické.

Někdy je mnohem cennější proces, jímž malý tanečník prochází, metoda, kterou pedagog zvolil, aby dítě dovedl k určitému cíli, než výsledný jevištní tvar. Někdy je naopak cenná kompozice a její konečné provedení.

Neklademe si za cíl poukazovat na dokonalost. Dítě, kterému je celý tento projekt věnován, se vyvíjí. Jako osobnost i jako tanečník. V momentu pořízení ukázky je tak zachyceno na dlouhé cestě, v určitém stadiu svého rozvoje. Navíc pochází ukázka z živého vystoupení. Svou roli sehrává nervozita, neznámý prostor, drobné technické chyby. V tom je riziko ale i dráždivý půvab společného zážitku z živého tanečního výkonu.

Cílem našeho projektu je shromáždit zdařilé kompozice dětských souborů scénického tance a nabídnout je všem, kteří se této činnosti věnují nebo se o ni zajímají jako podnět k jejich další práci. K tomu slouží také analýzy, kterými jsou vybrané ukázky doprovázeny. Mají za úkol upozornit na ty stránky kompozice, jimiž se vymyká z průměru, na detaily, které by mohly poskytnout návod či inspiraci jiným.