Vendula Dědová

*15. července 1978, Příbram

Od svých 6 let se věnovala gymnastice, později navštěvovala hodiny rytmiky a tance v LŠU v Sedlčanech, které vedla Jaroslava Krejčová. V letech 1992–1996 absolvovala studia na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka v Praze a současně gymnázium v Pernerově ulici v Praze. Po maturitě začala vyučovat nejprve v ZUŠ Sedlec-Prčice, později v ZUŠ Sedlčany, kde vede taneční obor do současnosti. Od roku 2015 působí také na ZUŠ J. Slavíka v Hořovicích. Absolvovala studium pedagogiky na Vzdělávacím institutu středočeského kraje v Praze. Od roku 2016 je krajskou uměleckou vedoucí tanečních oborů pro středočeský kraj. Dlouhodobě je členkou odborné rady NIPOS-ARTAMA a organizátorkou mezigeneračních kulturních projektů. V poslední době se nejvíce věnuje propojování institucí ve veřejném prostoru skrze umění (ZŠ, ZUŠ, muzeum, domov seniorů atp.).

Absolvovala řadu tanečních seminářů, představení, přehlídek a postupně si vytvářela vlastní osobitý styl tvorby, v němž kladla důraz na obsah pohybu. Proměnily se i pedagogické hodnoty její práce. Dnes vnímá žáky především jako partnery při výuce a sebe jako jejich průvodce na cestě objevování tance. V hodinách často využívá improvizaci jako hlavní složku výuky.

Je autorkou mnoha desítek úspěšných choreografií.

Zdroj: Publikace 10 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 2009–2018, str. 240-241.