Bohumíra Eliášová

12. 2. 1975 Jihlava

Od dětství se věnovala pohybu a tanci, po maturitě v letech 1992–1997 absolvovala studium na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU), obor choreografie, souběžně v letech 1992–1994 kurz pro pedagogy tance na Konzervatoři Duncan centre v Praze. Následně v letech 2002–2007 absolvovala na HAMU doktorský program a současně řadu seminářů a workshopů v ČR i v zahraničí.

Již v roce 1997 nastoupila jako pedagožka tance na ZUŠ (základní umělecká škola) Klapkova v Praze 8, kde učí dosud. V letech 2000–2012 působila souběžně jako pedagožka a choreografka moderního tance na Konzervatoři I. V. Psoty, v letech 2002–2003 jako pedagožka pohybové výchovy na dramatickém oddělení Taneční konzervatoře hl. m. Prahy a od roku 2000 až dosud působí jako pedagožka na katedře tance pražské HAMU obor improvizace a choreografie. V tomto oboru vedla také řadu vzdělávacích kurzů a seminářů.

Se svými žáky na ZUŠ vytvořila několik desítek tanečních kompozic, se kterými se zúčastnili nejen školních koncertů a regionálních přehlídek a festivalů, ale i celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance a celostátních kol soutěžních přehlídek tanečních oborů ZUŠ, na kterých získali nejvyšší ocenění. Je z těch pedagogů a tvůrců, kteří se nespokojují s nalezeným, ale prostřednictvím improvizace a spontánnosti objevují nové metodické postupy a další možnosti tvoření.

Zdroj: Publikace 10 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 2009–2018