Jaroslava Špačková

11. 7. 1956, Praha

Se svou matkou, taneční teoretičkou Drahomírou Vejmelkovou, od dětství navštěvovala taneční představení a z těchto zážitků pak čerpala celý život. V roce 1968 se stala členkou taneční složky uměleckého souboru ÚDDM (ústředního domu dětí a mládeže) pod vedením Aleny Sekotové a Liběny Hrkalové. V roce 1972 byla přijata jako tanečnice do Československého státního souboru písní a tanců. Pod vedením Libuše Hynkové a Zdeny Látalové se zdokonalovala v tanečních technikách, kromě toho navštěvovala taneční hodiny Franka Towena, tančila i v souboru Chorea Bohemica pod vedením Aleny Skálové a vedla pohybovou přípravu moderních gymnastek.

V roce 1975 musela ze zdravotních důvodů dráhu tanečnice opustit a věnovala se pedagogické činnosti. V roce 1977 se z rodinných důvodů přestěhovala do Vsetína, kde tančila ve folklorním souboru VSACAN a v roce 1983 nastoupila jako učitelka, později jako vedoucí tanečního oboru místní LŠU (lidová škola umění, dnes ZUŠ – základní umělecká škola). V letech 1987–1995 si doplnila všeobecné vzdělání v externím studiu na gymnáziu ve Vsetíně a odborné vzdělání v doplňkovém studiu pro pedagogy tance na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU).

Je autorkou mnoha osobitých a úspěšných choreografií, tanečních kompozic a celovečerních tanečních pořadů.

Zdroj: Publikace 5 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 20042008, str. 96.