Ilka Kulichová

8. 6. 1956, Semily

V dětství navštěvovala taneční obor LŠU (lidová škola umění, dnes ZUŠ – základní umělecká škola) v Semilech pod vedením Aleny Bartošové-Jínové a v průběhu studií na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové (obor tělesná výchova a zeměpis) Lidovou konzervatoř Středočeského kraje (obor rytmika, lidový tanec a klasický tanec).

Po ukončení studií nastoupila jako učitelka na ZUŠ v Libštátě, poté učila na ZŠ speciální v Semilech a současně vedla taneční kroužek místního DDM (dům dětí a mládeže). V roce 1993 nastoupila jako učitelka tanečního oboru do ZUŠ v Jilemnici a absolvovala rozšiřující studium pro pedagogy tance na Konzervatoři Duncan centre v Praze pod vedením Evy Blažíčkové.

V roce 2000 na ZUŠ založila a vede taneční soubor Tanec Ilky Kulichové (T. I. K.) a od roku 2008 se současně věnuje i pohybové a taneční práci s tělesně postiženými.

Je autorkou mnoha úspěšných choreografií, tanečních kompozic i projektů s tělesně postiženými.

Zdroj: Publikace 5 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 20042008, str. 80.