Irena André

21. 11. 1966, Planá u Mariánských Lázní

Jako dítě navštěvovala taneční obor LŠU (lidová škola umění, dnes ZUŠ – základní umělecká škola) v Tachově pod vedením Jeny Janovské, krátce pobyla v Plzni na střední elektrotechnické škole, poté v Praze, kde tančila ve Vysokoškolském uměleckém souboru UK.

V roce 1987 se vrátila zpět do Tachova a po své učitelce Jeně Janovské převzala v roce 1992 vedení tanečního oboru ZUŠ. Absolvovala rozšiřující studium pro pedagogy tance na Konzervatoři Duncan centre v Praze pod vedením Evy Blažíčkové a účastnila se řady odborných seminářů a kurzů.

Je autorkou mnoha desítek úspěšných choreografií.

Zdroj: Publikace 5 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 20042008, str. 69.