Jana Mrovcová

*6. července 1962, Bohuslavice nad Metují

Narodila se v hudební rodině. Hudba se jí ale vždy promítala do pohybu. Od raného dětství chodila do Sokola. Tančit začala ve svých 10 letech, kdy začala dojíždět do školy do Krčína. Po osmé třídě ZŠ nastoupila na gymnázium do Dobrušky a tím se jí rozšířily i taneční obzory. Navštěvovala v Dobrušce taneční kroužek pod vedením Naděždy Hochmanové.

Vysokou školu chemickotechnologickou studovala v Pardubicích, obor Technická, fyzikální a analytická chemie. Chodila tedy i do pěveckého Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Zároveň navštěvovala soubor Jazz Dance vedený Helenou Machovou. Po studiích se přestěhovala z pardubické ubytovny zpět do rodného kraje. Zde poznala Blankou Rejholdovou a Janou Valtarovou. Společně tančily v Asociaci sport pro všechny. Na základě působení v taneční oblasti ji ředitel ZUŠ B. Smetany v Novém Městě nad Metují požádal o spolupráci a učí zde dodnes. Současně si doplnila taneční vzdělání na konzervatoři Duncan Centre v Praze, kde absolvovala Dvouleté doplňující studium pro taneční pedagogy vedené Evou Blažíčkovou.

Je autorkou řady úspěšných choreografií.

Zdroj: oborový časopis pam pam 1-18, str. 6-10.