Eva Ornstová

24. 11. 1971, Praha

V dětství navštěvovala kurzy hudební pohybové výchovy pod vedením Libuše Kurkové, později kurzy taneční výchovy pod vedením Marie Korčákové a poté byla členkou taneční složky uměleckého souboru ÚDDM (ústřední dům pionýrů a mládeže) pod vedením Evy Zetové a Ivana a Věry Muchkových. Navštěvovala i hodiny klasického tance Miluše Chmelové a paní Dolečkové. V roce 1986 byla přijata na pražskou HTŠ (hudební a taneční škola), do specializované třídy lidového tance v Praze. Po absolvování HTŠ nastoupila jako tanečnice do Československého státního souboru písní a tanců a současně přijala místo pedagožky tanečního oboru v ZUŠ (základní umělecká škola) Křtinská v Praze 4, kde učí dodnes. V roce 1994 odešla z ČSSPT a od roku 1994 byla členkou Tanečního divadla BUFO. Jako tanečnice a choreografka působila a působí v řadě divadel v Praze i mimo Prahu. V letech 1996–1999 absolvovala studium pedagogiky tance na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU) a působí jako pedagožka lidového tance na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy.

V oblasti dětského tance je autorkou mnoha osobitých a úspěšných choreografií a tanečních kompozic.

Zdroj: Publikace 5 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 2004–2008, str. 102.