Hana Tuháčková

6. října 1966, Praha-Černošice

Ve svém rodišti navštěvovala základní školu a hodiny rytmiky a žije zde dosud. Po maturitě vystudovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor učitelství a zakončila jej v roce 1989 diplomovou prací na téma Odkaz Isadory Duncanové pro rytmickou výchovu v novém pojetí tělesné výchovy na základních školách. V roce 1990 na stejné, rozšířené téma absolvovala doktorské studium.

Tanci se věnovala od 8 let nejprve v bývalém studiu Jarmily Jeřábkové pod vedením Heleny Metličkové, poté v Lidové škole umění v Malé Štupartské pod vedením Evy Blažíčkové. V 17 letech se stala členkou jejího Studia komorního tance. Jarmila Jeřábková a Eva Blažíčková se pro ni staly životními vzory.

Učit začala v roce 1983 v době gymnaziálních studií v Dobřichovicích a Všenorech, od roku 1988 vedle své učitelky v LŠU Malá Štupartská. Po ukončení vysokoškolských studií působila jako pedagog tance na LŠU v Říčanech a na ZUŠ v Praze 2. V letech 1995-1998 učila v tanečním studiu BOSÍ a v roce 1998 založila soukromé Taneční studio v Dobřichovicích. Od roku 2006 se kromě toho věnuje projektu Tanec do škol a učí v Mateřské a Základní škole Josefa Kubálka ve Všenorech.

Hana Tuháčková se svými žáky vytvořila desítky tanečních kompozic, se kterými se úspěšně zúčastňovala Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře, kulturních akcí a festivalů. Pravidelně na nich získává nejvyšší ocenění. Je představitelkou tvořivé taneční výchovy.

Zdroj: Publikace 10 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 2009–2018