Jiřina Kokešová

*14. května 1969

Tanci se věnovala od dětství v tanečním souboru Delta v Domu kultury Šumperk, který vedl Jiří Kulčický. Když dostudovala SOU Metro Blansko, nastoupila mateřskou dovolenou.. K tanci se vrátila po mateřské dovolené, kdy v Jindřichově založila amatérský taneční kroužek Trik. Zároveň při zaměstnání začala dálkově studovat Konzervatoř TCP Praha obor pedagogika tance. K tomu ji přimělo zhlédnutí večerního vystoupení TO ZUŠ Šumperk vedené paní Jirmanovou, kam v té době docházela i její dcera. Právě toto vystoupení otevřelo Jiřině oči a na tanec se začala dívat z jiného úhlu – nejen jako na pohybovou dovednost, ale i jako vzkaz pro diváka. Od té doby toužila dělat to, co paní Jirmanová: Tvořit a učit. Její přání se jí splnilo a od roku 2010 učí nejen v tanečním oboru ZUŠ Šumperk, ale i v pobočce Jindřichov.