Věra Pavúčková

15. října 1966, Valtice

Ze svého rodiště se ve třech letech přestěhovala s rodiči do Hodonína, kde žije a působí dodnes. Od 5 do 19 let navštěvovala taneční obor Lidové školy umění v Hodoníně pod vedením učitelů Věry Holasové, Oty Šimsy, Věry Kopkové, Jany Leopoldové-Stonáčkové a Milady Mikulové, žačky Ivo Váni Psoty, která se stala jejím životním vzorem.

V roce 1985 nastoupila jako pedagog tance na hodonínskou Lidovou školu umění, v letech 1989-1992 absolvovala studium pedagogiky tance na Katedře tance HAMU v Praze a jako pedagog působí na tanečním oddělení Základní umělecké školy v Hodoníně dosud, tedy více než 30 let.

Se svými žáky vytvořila desítky choreografií, se kterými se úspěšně zúčastňovala Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance, Celostátních kol soutěžních přehlídek tanečních oborů ZUŠ a Celostátních přehlídek mládeže a dospělých, kde získala řadu ocenění. Je osobitou tvůrkyní poeticky laděných tanečních kompozic.

Zdroj: Publikace 5 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 2004–2008, str. 89.