Karin Wintrová

*11. března 1970, Mladá Boleslav

Vyrůstala v Karlových Varech, kde odmalička navštěvovala výtvarný obor, později i hru na klavír v místní LŠU. S tancem začala ve dvanácti letech v tanečním souboru Jitřenka, později tančila v Komorním souboru pod vedením Nadi Kohoutovépři DDM v Karlových Varech.

V letech 1984–1988 absolvovala Střední ekonomickou školu v Karlových Varech, v letech 1986–1988 Lidovou konzervatoř v Plzni a získala osvědčení jako vedoucí dětských nefolklórních souborů.

V roce 2000 nastoupila jako učitelka tanečního oboru na ZUŠ v Lokti, pobočku ZUŠ Horní Slavkov a v roce 2001 přešla na ZUŠ v Chodově. V roce 2014 byla přijata na denní studium pedagogiky tance na HAMU v Praze, ale z časových důvodů přešla do druhého ročníku kombinovaného studia ateliéru Taneční a pohybové výchovy a divadla pod vedením doc. Hany Halberstadt na Divadelní fakultu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, které ukončila v roce 2016 bakalářskou zkouškou, a pokračovala ve studiu magisterském. Od roku 2015 působí v ZUŠ Ostrov.

Je autorkou mnoha desítek úspěšných choreografií.

Zdroj: Publikace 10 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 2009–2018, str. 268-269.