Jena Janovská

Jena Janovská

2. 7. 1938, Olomouc

Od šesté třídy navštěvovala v Olomouci taneční kroužek vedený Lídou Slanou (žačka Jarmily Kröschlové), později dojížděla do Brna do Taneční školy Elmarity Divíškové. V letech 1952–1956 absolvovala střední zdravotní školu v Olomouci a v průběhu studia vytvořila s kamarádkou Janou Matějkovou Duo Janas, které úspěšně vystupovalo 10 let v kulturních programech doma i v zahraničí. V roce 1967 se přestěhovala do Plzně, kde vedla kurzy rytmiky pro ženy a později i taneční kurzy pro děti. V letech 1968–1972 absolvovala doplňkové studium pro pedagogy tance na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU) a nastoupila jako učitelka tanečního oboru na LŠU (lidová škola umění, dnes ZUŠ – základní umělecká škola) v Třemošné, poté učila v kurzech pohybové a taneční výchovy ZK Škoda Plzeň. V roce 1975 založila taneční obor na LŠU v Tachově a působila zde až do roku 2001, kdy ze zdravotních důvodů odešla do důchodu. Je autorkou řady úspěšných choreografií a tanečních kompozic.

Je jednou z předních pedagožek, které úspěšně rozvíjely dnešní vynikající úroveň tvořivé taneční výchovy, a celá plejáda jejích žaček nese toto dědictví dále na území celé ČR. V roce 2012 jí byla udělena Cena ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit za celoživotní činnost v oblasti scénického tance (neprofesionální taneční aktivity).

Zdroj: Publikace 20 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 19682003, str. 84.