Marie Jirmanová

11. 4. 1957, Šumperk

V dětství se věnovala sportovní gymnastice, později se jí zalíbil tanec. V roce 1972 byla přijata na taneční oddělení Státní konzervatoře v Ostravě. V roce 1977 nastoupila do baletního souboru Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem, kde působila 14 let.

V roce 1991 se vrátila do Šumperka a nastoupila jako učitelka tanečního oboru do ZUŠ (základní umělecká škola). V letech 1996–1999 absolvovala tříletý doškolovací kurz pro pedagogy tance v Tanečním centru Praha a nadále se vzdělávala v odborných tanečních kurzech a seminářích.

Je autorkou mnoha úspěšných choreografií a tanečních kompozic a pravidelnou účastnicí celostátních přehlídek.

Zdroj: Publikace 20 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 19682003, str. 85.