Zora Breczková

11. 1. 1973, Rakovník

Od pěti let navštěvovala hodiny baletu u Edity Řáhové v Chomutově, později kroužek společenských tanců při kulturním domě v Klášterci nad Ohří. V roce 1987 založila a vedla v Karlových Varech vlastní taneční skupinu. V roce 1989 nastoupila jako externí učitelka tanečního oboru na ZUŠ (základní umělecká škola) Klášterec nad Ohří a v letech 1990–1994 absolvovala doplňkové studium pro pedagogy tance na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU).

V průběhu své pedagogické činnosti na ZUŠ se nadále vzdělávala v odborných tanečních kurzech a seminářích. Na ZUŠ založila a vedla taneční soubor Legarmm. V současnosti působí na této škole nejen jako pedagožka tance, ale i jako ředitelka. Od roku 2007 organizuje každoročně mezinárodní taneční festival SIRAEX.

Je autorkou mnoha úspěšných choreografií a tanečních kompozic.

Zdroj: Publikace 20 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 19682003, str. 72.