Lenka Švandová

27. 10. 1962, Brno

V dětství navštěvovala taneční obor LŠU (lidová škola umění, dnes ZUŠ – základní umělecká škola) v Brně-Židenicích pod vedením Jiřiny Máčelové a Edity Kotziánové, během středoškolských studií docházela do Baletní školy I. V. Psoty při Národním divadle Brno. V době studií na Vysoké škole technické (1980–1986) založila a dosud vede při DPM (dům pionýrů a mládeže, dnes DDM – dům dětí a mládeže) v Brně Lužánkách soubor Malé taneční seskupení. Absolvovala řadu tanečních seminářů Evy Blažíčkové, Františka Bonuše, Rastislava Letenaje, Anky Sedlačkové, Jana Beneše, Ley Čapkové a dalších. Po dokončení studií se rozhodla pro dráhu pedagožky tance a nastoupila do LŠU v Tišnově. V letech 1986–1989 absolvovala doplňkové studium pro pedagogy tance na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU) a v letech 1992–1994 dálkové studium pro pedagogy tance na Konzervatoři Duncan centre v Praze. V roce 1994 přešla jako pedagožka tanečního oboru na ZUŠ Charbulova v Brně.

Vytvořila mnoho osobitých a úspěšných choreografií a tanečních kompozic často ve spolupráci s hudebníkem a hudebním skladatelem Edgarem Mojdlem. Je autorkou dvou publikací: Taneční výchova pro děti předškolního věku (NIPOS-ARTAMA Praha 2007, 2009, 2015) a spolu s Edgarem Mojdlem Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem (NIPOS-ARTAMA Praha 2011).

Zdroj: Publikace 5 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 2004–2008, str. 97.