Lenka Halašová

1. července 1974, Náchod

V roce 1979 se rodina Halašových přestěhovala do Jaroměře, kde Lenka žije dosud. V dětství měla mnoho rozmanitých zájmů, mimo jiné se věnovala i hudbě a tanci. Po ukončení základního vzdělání absolvovala Střední obchodní učiliště v Hořicích v Podkrkonoší, poté Obchodní akademii v Hradci Králové a školu cestovního ruchu v Pardubicích a Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Její zájem se postupně zaměřil k tanci a práci s dětmi. Založila taneční skupinu scénického tance. V roce 1993, kdy se setkala s Danou Ždímalovou, pracovnicí IPOS-ARTAMA (dnes NIPOS-ARTAMA) Praha, iniciovala realizaci přehlídky scénického tance Hořický kapesníček.

V roce 1995 založila taneční soubor Flash při Tělocvičné jednotě Sokol v Jaroměři. Od roku 2001 se datuje spolupráce tanečního souboru Flash se Základní školou Na Ostrově a vznik dětské skupiny. Jak s dětskou skupinou, tak i se skupinou mládeže a dospělých se zúčastňovala akcí a soutěží Sokola a celostátních přehlídek NIPOS-ARTAMA. Od roku 2005 pravidelně organizuje v Jaroměři festival scénického tance Tanfest.

S tanečním souborem Flash vytvořila více než 50 úspěšných choreografií, z nichž řada byla oceněna jak na celostátních přehlídkách dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře tak i na celostátních přehlídkách mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou.

Zdroj: Publikace 5 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 2004–2008, str. 74.