Ladislava Košíková

28. ledna 1957, Uherské Hradiště

Od dětství se věnovala tanci nejprve v Lidové škole umění a dětském folklorním souboru Hradišťánek, od roku 1973 jako členka taneční skupiny souboru Hradišťan a od roku 1974–2000 jako vedoucí Hradišťánku. V letech 1976–1980 v době studií na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity univerzity v Brně založila a vedla vysokoškolský folklorní soubor Dúbrava. Po ukončení studií nastoupila jako učitelka na Základní školu v Osvětimanech, kde působila až do roku 1988. Současně se věnovala umělecké a pedagogické činnosti jako tanečnice v souboru Hradišťan a vedoucí Hradišťánku.

V letech 1991-1996 absolvovala studijní obor taneční umění, zaměření taneční pedagogika na Divadelní fakultě Janáčkova akademie v Brně a v letech 1992-1994 navštěvovala v Praze kurzy choreografie Aleny Skálové. Od roku 1992 působí jako učitelka tanečního oboru na Základní umělecké škole v Uherském Hradišti, kde v roce 2000 založila studio Laďky Košíkové, zaměřené na osobité autorské taneční divadlo. Od roku 1992 je choreografkou a od roku 1999 uměleckou vedoucí taneční složky souboru Hradišťan. Od roku 2000 spolupracuje jako externí pedagog na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Jako choreografka souboru Hradišťan a v autorské dvojici s hudebníkem Jiřím Pavlicou vytvořila řadu výrazných scénických kompozic. Řadu osobitých tanečních kompozic vytvořila s dětským Hradišťánkem. Je vynikající a oceňovanou taneční pedagožkou a osobitou tvůrkyní.

Zdroj: Publikace 20 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 19682003, str. 88.