Pavla Hraničková

18. října 1972, Praha

Od 5 let navštěvovala taneční obor Lidové školy umění v Radotíně pod vedením Živany Vajsarové a hudebního skladatele Marka Kopelenta a stala se členkou folklorního tanečního souboru JARO. V letech 1987-1991 absolvovala Střední pedagogickou školu se zaměřením na dramatickou výchovu, následně studium pro pedagogy tance na Taneční katedře HAMU a souběžně rozšiřující studium pro pedagogy tance na Duncan Centre konzervatoři v Praze. Taneční vzdělání si doplnila v letech 1995-1996 studiem klasické a jazzové techniky v Tanečním centru Praha.

Již v době studií vyučovala v Základní umělecké škole v Radotíně, v Soukromé taneční škole Dagmar Pánské v Praze, v Základní umělecké škole Štefánikova v Praze a v mateřské škole. V roce 1996 se provdala do Brna, kde učila v Soukromé taneční škole manželů Bartůňkových, stala se členkou tanečního souboru Lenky Švandové Malé taneční seskupení, krátce vedla soubor historických tanců, vedla pohybovou výchovu pro rodiče s dětmi v Domě dětí a mládeže JUNIOR a ve škole Montesori a učila v mateřské škole v Rajhradu. V roce 2006 založila taneční obor na ZUŠ v Brně-Židlochovicích – pobočka Rajhrad, kde učí dosud.

Se svými žáky vytvořila více než stovku choreografií, tanečních kompozic a celovečerních programů. Na celostátních přehlídkách dětských skupin scénického tance a soutěžních přehlídkách tanečních oborů ZUŠ získala řadu ocenění. Je představitelkou tvořivé taneční výchovy.

Zdroj: Publikace 10 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 2009–2018