Pavla Šemberová

*10. června 1965, Karlovy Vary

 

Cesty Pavly Šemberové k tanci vedly od počátku souběžně s cestami jiných oborů,  tanci poněkud vzdálených, spojoval je však hluboký zájem o práci pedagoga, touha tvořit, zhmotňovat své představy a potřeba tvořivě se hýbat. Od 10 let byla členkou dětského tanečního souboru Jitřenka v Domě pionýrů a mládeže v Karlových Varech pod vedením Naděždy Kohoutové, v letech 1979–1986 v době studií na gymnáziu a na Přírodovědecké fakultě UK v Praze pokračovala tamtéž v souboru mládežnickém, současně již pomáhala Nadě Kohoutové s vedením dětského souboru.

 

V letech 1986–1988 absolvovala studium pro vedoucí nefolklorních souborů na Lidové konzervatoři v Plzni. Od roku 1983 vedla jako externistka taneční soubor mladých při DDM v Karlových Varech s názvem Komorní soubor (později přejmenovaný na SMLS – Starší mladší soubor) a jeho dětské přípravky MLSÍK a MLS. V roce 1990 zakončila studia v oboru učitelství geografie a matematiky na Univerzitě Karlově v Praze rigorozní zkouškou. V roce 2005 nastoupila jako učitelka tanečního oboru ZŠ a ZUŠ v Karlových Varech, kde působí dosud.

 

Kromě výuky tance a taneční tvorby se Pavla Šemberová podílí i na školních projektech, a to nejen jako choreografka, ale i jako výtvarnice, scénáristka a režisérka. V průběhu svého třicetiletého působení jako pedagožka tance vytvořila desítky tanečních skladeb a podílela se na několika celovečerních školních projektech.

 

Zdroj: Publikace 10 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 2009–2018, str. 260-261.