Ludmila Rellichová

8. 9. 1963, Praha

Od dětství se věnovala tanci nejprve na LŠU (lidová škola umění, dnes ZUŠ – základní umělecká škola) v Praze-Břevnově, poté v KC Kaštan pod vedením Hany Pivcové (žačka Jarmily Jeřábkové) a Věry Chmurové. Navštěvovala taneční semináře Franka Towena, Jana Hartmana, Jiřího Rebce a dalších pedagogů moderních směrů. V roce 1982 se z rodinných důvodů přestěhovala do Rychnova u Jablonce nad Nisou, kde nastoupila dráhu pedagožky tance nejprve v TJ Spartak a od roku 1998 ve vlastním soukromém Tanečním studiu Magdaléna. Během své pedagogické činnosti absolvovala odborné taneční kurzy na Konzervatoři Duncan centre v Praze pod vedením Evy Blažíčkové, studium techniky butó u francouzské pedagožky Leon-Kats Baril a doplňující studium pro pedagogy tance na Pedagogické fakultě UK v Praze.

V Jablonci nad Nisou organizuje každoročně tři významné festivaly: Tanec srdcem - krajská postupová přehlídka scénického tance dětských skupin a skupin mládeže a dospělých, Podzimní fantazie - festival scénického tance a pohybového divadla a Tanec, tanec… - celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých.

Je autorkou mnoha desítek osobitých choreografií, tanečních kompozic a originálních projektů a také publikace Taneční tvorba pro děti a s dětmi (NIPOS-ARTAMA Praha 2009, 2015).

Zdroj: Publikace 5 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 20042008, str. 90.