Ilona Rudelová

22. 6. 1963, Vsetín

Školní léta prožívala ve Valašském Meziříčí, kde navštěvovala taneční obor LŠU (lidová škola umění, dnes ZUŠ – základní umělecká škola) pod vedením Jitky Valachové.

V letech 1983–1986 absolvovala pětisemestrální kurz taneční pedagogiky na katedře tance Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (HAMU) a v letech 1993–1998 studium taneční pedagogiky na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU).

V roce 1983 se stala vedoucí tanečního oboru LŠU v Novém Jičíně. V současnosti je zástupkyní ředitele této školy a vedoucí taneční sekce Ústřední umělecké rady ZUŠ.

Je autorkou mnoha úspěšných choreografií a dívčích tanečních kompozic.

Zdroj:Publikace 20 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 19682003, str. 99.