Naďa Gregorová

25. 7. 1958 Bruntál

Od dětství se věnovala tanci, mimo jiné i na LŠU (lidová škola umění, dnes ZUŠ – základní umělecká škola) v Pardubicích-Polabinách u Evy Malátové. Po maturitě v roce 1977 byla přijata na Hudební a taneční fakultu Akademie múzických umění v Praze (HAMU), kde vystudovala obor taneční pedagogika, souběžně absolvovala zahraniční seminář na Palucca Schule v Drážďanech a další odborné semináře a kurzy.

V roce 1981 nastoupila jako pedagožka na LŠU v Pardubicích-Polabinách a během této své činnosti absolvovala dvouleté distanční studium na Konzervatoř Duncan centre i v Praze. Na ZUŠ v Pardubicích-Polabinách učí dosud, v roce 2009 byla jmenována její ředitelkou. V průběhu 34 let svého působení vybudovala jeden z nejlepších tanečních oborů v ČR zaměřený na osobité pojetí moderního tance, v rámci oboru rozvinula studium pro dospělé, založila taneční soubor BT studio a vytvořila na 80 choreografií a tanečních kompozic.

Naďa Gregorová není jen vynikající taneční pedagožkou a úspěšnou choreografkou, ale také výbornou organizátorkou. V letech 2003, 2006, 2009 a 2015 organizovala se ZUŠ v Pardubicích-Polabinách ve Východočeském divadle z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR celostátní kola soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ. Prostory školy poskytuje také pro setkání pedagogů tance, konference a jednání.

Zdroj: Publikace 10 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 2009–2018