Petra Blau

18. 12. 1971, Karlovy Vary

Po celou dobu své školní docházky se věnovala tanci. Nejprve v dětském souboru lidových tanců Kvítek pod vedením Květy Jiráskové a v hodinách moderní gymnastiky, poté v tanečním souboru Jitřenka a Komorním tanečním souboru při DDM (dům dětí a mládeže) Karlovy Vary pod vedením Nadi Kohoutové.

V letech 1986–1990 absolvovala studium na střední pedagogické škole, současně v letech 1987–1989 dvouleté studium na Lidové konzervatoři v Plzni. Krátce působila jako učitelka MŠ v Sokolově. V letech 1993–1995 absolvovala rozšiřující studium pro pedagogy tance na Konzervatoři Duncan centre v Praze pod vedením Evy Blažíčkové.

V roce 1995 založila taneční obor na ZUŠ (základní umělecká škola) v Horním Slavkově, kde osm let působila jako pedagožka tance. V roce 2003 přijala nabídku na místo pedagožky tance na ZŠ a ZUŠ v Karlových Varech.

Je autorkou mnoha desítek úspěšných choreografií a tanečních kompozic.

Zdroj: Publikace 5 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 20042008, str. 71.