Blanka Rejholdová

28. 8. 1956, Náchod

Od dětství se věnovala sportu, zejména pohybové výchově a rytmické gymnastice. Po ukončení základního vzdělání a vyučení se, věnovala se pohybové výchově a tanci. V roce 1970 založila taneční skupinu Živá věc, reprezentační soubor Asociace sport pro všechny. V letech 1992–1994 absolvovala dálkové studium taneční pedagogiky a metodiky na Konzervatoři Duncan centre v Praze pod vedením Evy Blažíčkové a účastnila se řady odborných tanečních kurzů a seminářů.

Od roku 1991 je vedoucí tanečního oboru ZUŠ (základní umělecká škola) Červený Kostelec, ve které založila taneční soubor Akordy a vytvořila chlapeckou taneční skupinu, která je v oblasti scénického tance velmi ojedinělá.

Za dvacet pět let své pedagogické práce je autorkou desítek úspěšných choreografií a tanečních kompozic. Je jednou z těch, kdo významně přispěl k identifikaci scénického tance v českém prostředí. V roce 2016 jí byla udělena Cena ministerstva kultury v oboru zájmových uměleckých aktivit za celoživotní přínos v oblasti scénického tance.

Zdroj:Publikace 20 Celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 1968–2003, str. 103.